WWF - hele verdens natur og miljøorganisation

Med mere end fem millioner støtter på tværs af fem kontinenter, kontorer i 80 forskellige lande, over 5.000 medarbejdere og mere end 1.200 aktive projekter til bevarelse, spiller WWF en vigtig rolle i den globale indsats for at beskytte klodens miljø og natur.

WWF (World Wide Fund for Nature), blev grundlagt i september 1961. Det var omfattende ødelæggelse af Afrikas natur, der inspirerede den britiske biolog Sir Julian Huxley til at tage dette initiativ. I dag er WWF en af de største og mest respekterede uafhængige natur og miljøorganisationer i verden.

WWF's mission er at skabe en fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. 

WWF arbejder for at bevare de truede dyrearter og for, at der er nok ressourcer til de kommende generationer i alle lande på kloden. WWF’s tre hovedindsatser vedrører at bevare naturens mangfoldighed, at sikre en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer samt at bekæmpe forurening og unødig forbrug af energi og ressourcer. 

WWF driver en meget aktiv indsats på mange områder - bag skrivebordene, i laboratorier, i magtens korridorer og ved de internationale forhandlingsborde.

At sikre naturen som livsgru
 

Hvad går pengene til?

At sikre naturen som livsgrundlag for mennesker og dyr, er en opgave med mange facetter. 

Yngleprogrammer for truede dyrearter er vigtigt, men det er mindst lige så vigtigt at sikre, at dyrenene også har et sted at leve. Og hvis skovene og havene skal beskyttes, skal de lokale først kunne overleve på anden vis.

Samtidig har erhvervslivet og politikerne en afgørende rolle i at sikre, at ressourcerne udnyttes på bæredygtig og forsvarlig vis, og i sidste ende har du et ansvar for at efterspørge de bæredygtigt producerede varer.

Alle disse facetter er, hvad WWF Verdensnaturfonden bruger sin tid - og dine penge på.

Vi er ude i naturen blandt tigre og tunfisk, og vi starter udviklingsprojekter, så de lokale kan tjene penge uden at gøre skade på naturen. Vi hjælper (og nogle gange presser) virksomheder med at gøre produktionen og driften bæredygtig, og vi påvirker politikerne til en miljøvenlig lovgivning.

Og vi oplyser dig, så du kan træffe de rigtige valg nede i supermarkedet - og dermed påvirke hele kæden i en bæredygtig retning.

At redde planeten er et langt sejt træk. Vi kan ikke gøre det alene.

WWF Verdensnaturfonden oplever fortsat stabil økonomisk udvikling og opnåede i år et overskud på tkr. 1.046, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Egenkapitalen er forøget til 9,9 mio. kr. De samlede indtægter udgjorde i alt 51 mio. kr. som blev anvendt som vist i figuren ovenfor.

Vi brugte i år 72% af de samlede indtægter til miljøfaglige indsatser. Budgettet for det kommende år viser en fortsat konsolidering af egenkapitalen samtidig med øgede investeringer i fundraising og oplysningsaktiviteter med afsæt i den nye strategi for fonden for perioden 2018-21. (jf. 2016/17 regnskabet).